Kategoria "Konkursy"

29lut2024

– WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„STROIK WIELKANOCNY”

– WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  serdecznie zaprasza wszystkie dzieci  wraz z rodzicami do udziału w wewnątrzprzedszkolnym  konkursie plastycznym pt. „Stroik Wielkanocny”.

Cele konkursu:

• rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów,

• rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości,

• rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,

• kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• wyzwolenie u dzieci chęci do działania,

• wzmacnianie więzi rodzinnych, wspólnej kreatywności

• wzbogacanie doświadczeń dzieci dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku 3– 6 lat. Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców.

2. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

3. Format prac: przestrzenne.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

• grupa I: 3-4 lata,

• grupa II: 5-6 lat.

5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną  ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz zdjęcie ozdoby wielkanocnej na stronie przedszkola oraz FB ( zgoda dostępna u wychowawców grup) 

6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola do dnia 18 .03.2024

7. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów: inwencja twórcza, estetyka wykonania, wrażenie estetyczne.

8. Wystawa wszystkich prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.03.2024 r. w MP nr 3 w Żarach

9. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii wiekowej, a dla wyróżnionych dyplomy.

11. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi, ich dostarczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich do celów : dekoracyjnych w siedzibie organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dodatkowe informacje:

Termin składania do dnia: 18.03.2024 r.

Zasięg konkursu: konkurs wewnątrzprzedszkolny

Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami

Koordynator konkursu:  Beata Szumańska,  Weronika Olejnik

Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

Im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ul. 11 Listopada 22 Żary

Zgoda na publikację

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w Konkursie Plastycznym .

„Stroik Wielkanocny”

organizowanym

przez

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Wyrażam zgodę na  publikację  zdjęcia konkursowego  na portalu społecznościowym  Facebook oraz na stronie MP nr3 w Żarach .

 (imię i nazwisko dziecka, wiek ,  nazwa grupy przedszkolnej  )

     Data, miejsce                                                   Podpis rodzica

29lut2024

Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny ,, Wiosenne Przebudzenie”

REGULAMIN  MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wiosenne Przebudzenie”

1 Organizatorzy: Miejskie Przedszkole nr 3

 im Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach, ul 11 Listopada 22

2 Osoby odpowiedzialne: Joanna Bielska, Iwona Piasecka, Beata Szumańska

3 Cele konkursu:

 • Poznanie piękna przyrody wiosną
 • Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego

rodzica z dzieckiem

 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody

 Warunki konkursu:

 -konkurs jest przeznaczony dla dzieci z każdej grupy wiekowej ( jednak każde Przedszkole wystawia tylko 3 prace)

 -przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia „Wiosenne przebudzenie”

  -jedna osoba może być autorem jednej pracy,

 -dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac dowolny,

 -prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka w konkursie i dołączenie do zdjęcia,

 -prace i Karty zgłoszenia należy składać do  15. 04.2024r. do sali nr 105 w MP 3.

 -posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 19. 04.2024r

Prosimy o wypełnienie oświadczenia ze zgodą  i dołączenie do zdjęcia w podpisanej kopercie.

 Komisja Konkursowa oceniać będzie:

 • pomysł,
 • oryginalność,
 • kreatywność,

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie przedszkola,

Wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2024 w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żarach  

Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac umieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola oraz  Facebooku,

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu.

Zgoda na publikację

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w Konkursie

 Fotograficznym pt.

„Wiosenne Przebudzenie”

organizowanym

przez

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Wyrażam zgodę  na publikację  zdjęcia  konkursowego  na portalu społecznościowym  Facebook oraz na stronie MP nr3 w Żarach .

(imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola )

Data, miejsce                                                        Podpis rodzica

18paź2023

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Regulamin Konkursu „Pieśni Patriotycznej” w roku 2023

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej najmłodszego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej – zawartej w pieśniach, na przestrzeni wieków; krzewienie wartości patriotycznych; popularyzacja dziedzictwa kulturowego Legionów Polskich i Armii Krajowej. Ważne jest także pielęgnowanie i upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji walk o niepodległość Polski, a także historii Polski w twórczości artystycznej.
 3. Konkurs ma zasięg przedszkolny i jest przeznaczony dla wszystkich Publicznych oraz Niepublicznych Przedszkoli w Żarach oraz okolicach.
 4. Konkurs jest przeprowadzany w jednej kategorii: Pieśń, piosenka patriotyczna. Biorą w niej udział całe grupy przedszkolne
 5. W konkursie biorą udział grupy- 5-6 latki
 6. Konkurs odbywa się w terminie do 17 listopada , rozstrzygnięcie 20 listopada .
 7. Przedszkolną komisje konkursową powołuje Dyrektor placówki. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Komisja weźmie pod uwagę : wykonanie utworu, dekorację
 • Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.
 • Zalecane jest nagranie występu (telefonem , kamerą ) następnie przegranie na pendrive i dostarczenie do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach przy ul. 11 Listopad 22 .Utwory zostaną skopiowane na przedszkolny komputer.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne, wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Organizatorzy konkursu:

Iwona Piasecka

Beata Szumańska

Joanna Bielska

27mar2023

„Kolorowa Skarpetka”

21 marca, nasze przedszkole solidaryzowało się z osobami dotkniętymi Zespołem Downa. Był to tzw. Dzień Kolorowej Skarpetki, więc wszyscy włożyli skarpetki nie do pary. Również tego dnia, swój finał miał konkurs plastyczny „Kolorowa Skarpetka”. Dzieci wykonały mnóstwo prac. Były skarpetki brokatowe, z kulek bibuły, z pomponami, z plasteliną, naklejane, malowane, w paski, kropki, kwiatki, oczka i wiele, wiele innych!  Jury miało bardzo trudne zadanie. Wyłoniono 3 miejsca: pierwsze miejsce zajęła Weronika M. drugie miejsce otrzymała Ewa Sz.  trzecie miejsce zajął Dominik Sz. Jury przyznało również 11 wyróżnień, a wszyscy pozostali wspaniali twórcy skarpetek otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkie prace zostały powieszone w naszym przedszkolu na I piętrze, gdzie można je podziwiać jeszcze przez kilka dni.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.   Napisała: Elżbieta  Ostrowska

„Kolorowa Skarpetka”

23sty2023

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą ekoozdobę świąteczną

W poniedziałek 19.12.2022 roku został rozstrzygnięty konkurs ekologiczno-świąteczny. Spośród kilkudziesięciu bardzo ciekawych prac jury wyłoniło zdobywców I, II i III-go miejsca. Pozostali artyści otrzymali wyróżnienie. Wybór był bardzo trudny, gdyż dzieci wraz z rodzicami wykazali się ogromnym talentem, kreatywnością i poczuciem estetyki. Ozdoby były kolorowe, pachnące i wymagały ogromu pracy i zaangażowania. Miejsca na podium zostały nagrodzone dyplomem, grą i kolorowanką, natomiast wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy i kolorowanki. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, podczas przygotowywania ozdób był czasem pełnym radości i uśmiechów. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku. Napisała: Inez Tofil

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą ekoozdobę świąteczną
18paź2021

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków wraz z rodzicami 3-6 l. Miejskiego Przedszkola nr 3 im Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach.

Skip to content