„STROIK WIELKANOCNY”

– WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„STROIK WIELKANOCNY”

– WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  serdecznie zaprasza wszystkie dzieci  wraz z rodzicami do udziału w wewnątrzprzedszkolnym  konkursie plastycznym pt. „Stroik Wielkanocny”.

Cele konkursu:

• rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów,

• rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości,

• rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,

• kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• wyzwolenie u dzieci chęci do działania,

• wzmacnianie więzi rodzinnych, wspólnej kreatywności

• wzbogacanie doświadczeń dzieci dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku 3– 6 lat. Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców.

2. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

3. Format prac: przestrzenne.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

• grupa I: 3-4 lata,

• grupa II: 5-6 lat.

5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną  ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz zdjęcie ozdoby wielkanocnej na stronie przedszkola oraz FB ( zgoda dostępna u wychowawców grup) 

6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola do dnia 18 .03.2024

7. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów: inwencja twórcza, estetyka wykonania, wrażenie estetyczne.

8. Wystawa wszystkich prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.03.2024 r. w MP nr 3 w Żarach

9. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii wiekowej, a dla wyróżnionych dyplomy.

11. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi, ich dostarczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich do celów : dekoracyjnych w siedzibie organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dodatkowe informacje:

Termin składania do dnia: 18.03.2024 r.

Zasięg konkursu: konkurs wewnątrzprzedszkolny

Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami

Koordynator konkursu:  Beata Szumańska,  Weronika Olejnik

Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

Im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ul. 11 Listopada 22 Żary

Zgoda na publikację

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w Konkursie Plastycznym .

„Stroik Wielkanocny”

organizowanym

przez

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Wyrażam zgodę na  publikację  zdjęcia konkursowego  na portalu społecznościowym  Facebook oraz na stronie MP nr3 w Żarach .

 (imię i nazwisko dziecka, wiek ,  nazwa grupy przedszkolnej  )

     Data, miejsce                                                   Podpis rodzica

Skip to content