CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach mieści się w budynku przy ulicy 11 Listopada 22.  Budynek jest dwupiętrowy, przystosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Sale przedszkolne są duże, przestronne   wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty (opatrzone stosownymi certyfikatami), a także  pomoce do  zajęć edukacyjnych oraz zabawki.

W przedszkolu organizowane  są za  zgodą rodziców zajęcia dodatkowe  z rytmiki, logopedii, religii, karate, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego . Większość zajęć dodatkowych jest  bezpłatnych .

W przedszkolu  realizowane są innowacje pedagogiczne, programy i projekty  o zasięgu regionalnym  i ogólnopolskim  wspierające i wspomagające rozwój dzieci.

Przedszkole posiada własną kuchnię, która przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki. Nie wykorzystujemy półproduktów

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną   i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny ,  a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno- obsługowy. Zatrudnia także specjalistów takich jak:

  • Pedagog specjalny- mgr Elżbieta Ostrowska
  • Surdopedagog, Trener Umiejętności Społecznych (TUZ) – mgr Agnieszka Mrowińska
  • Terapeutka SI, Terapia ręki – mgr Izabela Wojnarska
  • Logopeda- dr Monika Krupa-Juryca
  • Psycholog- mgr Adam Falandysz. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność  w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki      

Skip to content