Koncepcja pracy

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH na lata 2021-2025

Zatwierdzona do realizacji w  Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach Uchwałą Nr 3/2015  Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2021 r.

Misja Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się  na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach jest instytucją edukacyjną wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci.

Tworzymy warunki do wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym.

Myślą wiodącą w działaniach edukacyjnych jest zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości i akceptacji wszystkich dzieci.

Stwarzamy okazje edukacyjne wykorzystujące nowoczesne trendy i innowacje pedagogiczne wspierające i wspomagające potencjał rozwojowy każdego dziecka.

Wizja Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość. 

Nasze przedszkole – przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców

Wspieramy  aktywność i kreatywność dzieci, pomagamy w rozwoju ich talentów, wspieramy   w pokonywaniu barier. Promujemy działania zmierzające do wzmocnienia więzi ze środowiskiem lokalnym. Tworzymy warunki do wychowania optymistów  ludzi potrafiących dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi.

Tworzymy warunki do budowania poczucia tożsamości i przynależności u dzieci w oparciu o kulturę, tradycje i zwyczaje naszego regionu. Respektujemy podstawy programowe opracowane przez MEN oraz potrzeby edukacyjne środowiska. Wdrażamy innowacyjne działania edukacyjne wspierające rozwój dzieci. Korzystamy z nowoczesnych środków oraz pomocy dydaktycznych. Permanentnie doskonalimy kadrę pedagogiczną.

Skip to content