Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny ,, Wiosenne Przebudzenie”

Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny ,, Wiosenne Przebudzenie”

REGULAMIN  MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wiosenne Przebudzenie”

1 Organizatorzy: Miejskie Przedszkole nr 3

 im Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach, ul 11 Listopada 22

2 Osoby odpowiedzialne: Joanna Bielska, Iwona Piasecka, Beata Szumańska

3 Cele konkursu:

  • Poznanie piękna przyrody wiosną
  • Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego

rodzica z dzieckiem

  • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody

 Warunki konkursu:

 -konkurs jest przeznaczony dla dzieci z każdej grupy wiekowej ( jednak każde Przedszkole wystawia tylko 3 prace)

 -przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia „Wiosenne przebudzenie”

  -jedna osoba może być autorem jednej pracy,

 -dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac dowolny,

 -prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka w konkursie i dołączenie do zdjęcia,

 -prace i Karty zgłoszenia należy składać do  15. 04.2024r. do sali nr 105 w MP 3.

 -posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 19. 04.2024r

Prosimy o wypełnienie oświadczenia ze zgodą  i dołączenie do zdjęcia w podpisanej kopercie.

 Komisja Konkursowa oceniać będzie:

  • pomysł,
  • oryginalność,
  • kreatywność,

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie przedszkola,

Wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2024 w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żarach  

Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac umieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola oraz  Facebooku,

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu.

Zgoda na publikację

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w Konkursie

 Fotograficznym pt.

„Wiosenne Przebudzenie”

organizowanym

przez

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach

 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Wyrażam zgodę  na publikację  zdjęcia  konkursowego  na portalu społecznościowym  Facebook oraz na stronie MP nr3 w Żarach .

(imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola )

Data, miejsce                                                        Podpis rodzica

Skip to content