Konkurs Pieśni Patriotycznej

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Regulamin Konkursu „Pieśni Patriotycznej” w roku 2023

  1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
  2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej najmłodszego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej – zawartej w pieśniach, na przestrzeni wieków; krzewienie wartości patriotycznych; popularyzacja dziedzictwa kulturowego Legionów Polskich i Armii Krajowej. Ważne jest także pielęgnowanie i upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji walk o niepodległość Polski, a także historii Polski w twórczości artystycznej.
  3. Konkurs ma zasięg przedszkolny i jest przeznaczony dla wszystkich Publicznych oraz Niepublicznych Przedszkoli w Żarach oraz okolicach.
  4. Konkurs jest przeprowadzany w jednej kategorii: Pieśń, piosenka patriotyczna. Biorą w niej udział całe grupy przedszkolne
  5. W konkursie biorą udział grupy- 5-6 latki
  6. Konkurs odbywa się w terminie do 17 listopada , rozstrzygnięcie 20 listopada .
  7. Przedszkolną komisje konkursową powołuje Dyrektor placówki. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Komisja weźmie pod uwagę : wykonanie utworu, dekorację
  • Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.
  • Zalecane jest nagranie występu (telefonem , kamerą ) następnie przegranie na pendrive i dostarczenie do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach przy ul. 11 Listopad 22 .Utwory zostaną skopiowane na przedszkolny komputer.
  • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne, wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Organizatorzy konkursu:

Iwona Piasecka

Beata Szumańska

Joanna Bielska

Skip to content