Kategoria "Komunikaty"

6mar2024

Zapisy do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach

Przypominamy, że do dnia 14.03.2024, trwają zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Żary w zakładce: Oświata/Informacje dla rodziców, gdzie znajduje się też dalsza instrukcja korzystania z systemu elektronicznego. Serdecznie zapraszamy przyszłych Przedszkolaków!!!

11lut2024

BURMISTRZA MIASTA ŻARY W SPRAWIE DYŻURÓW LETNICH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

 

W okresie letnim dyżur na terenie miasta Żary pełnić będą następujące przedszkola:

MiesiącPrzedszkoleAdres
lipiec 2024 r.Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Bajkaul. Okrzei 15
Miejskie Przedszkole Nr 4 Zespołu Szkolno-Przedszkolnegoul. gen. Sikorskiego  
sierpień 2024 r.Miejskie Przedszkole Nr 8 im. Misia Uszatka ul. Górnośląska 28  
Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii KonopnickiejUl. Szymanowskiego 2
13lut2023
30sty2023

Dziękujemy !!!

To był cudowny, szalony dzień Sztab #6832 przy Miejskim Przedszkolu nr 3 zagrał najgłośniej, jak potrafił. Bardzo dziękujemy za gościnne występy, które uświetniły dzisiejszy Finał: Miejskie Przedszkole nr 2, Miejskie Przedszkole nr 7, Miejskie Przedszkole nr 8, Łukasz Biskowski, Krzysztof Kowalczyk, Dominika Rezlerska, Dawid Polok, Balonowy Świat a także wszyscy ludzie o ogromnych sercach, którzy zaopatrzyli nasz Sztab w gadżety, bony, własne rękodzieło, nasze najukochańsze przedszkolaki i ich rodzice, przyjaciele i sympatycy przedszkola. DZIĘKUJEMY!!!    

  Napisała:  Anna Czarnecka

Dziękujemy !!!
18gru2022

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż
Gmina Żary o statusie miejskim pozyskała grant w projekcie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” Grant ma być wykorzystany na
sfinansowanie zatrudnienia ASPE w Szkole Podstawowej nr 1, nr 5, nr 8 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 3. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:
 przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ wskrócie ASPE]
 wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
 opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
 przygotowania pierwszej grupy ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą
Okres realizacji projektu 13.10.2022 roku do 10.08.2023 roku.
Wysokość dofinansowania wynosi 127 650,80 złotych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa

2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty


Skip to content