Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze Wokół Nas

Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze Wokół Nas

W naszym przedszkolu realizujemy Programy Ekologiczne: „Czyste Powietrze Wokół Nas”, którego  organizatorem jest Państwowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Żarach oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury” ( na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy  CERTYFIKAT  KUBUSIOWEGO  PRZYJACIELA  NATURY ).Oba Programy wspierają przedszkolną aktywność w dziedzinie ochrony środowiska. Dzieci poznają przyrodę bezpośrednio z nią obcując na spacerach i wycieczkach. Poznają źródła dymu oraz nabywają współodpowiedzialność za jakość naszego powietrza i środowiska przyrodniczego. W działalności  plastyczno-technicznej wykorzystujemy różnorodne materiały przyrodnicze uzbierane przez dzieci,  tworzymy „Kodeks właściwych zachowań”, zachęcam

y do segregowania odpadów, poprawiamy  wzrost świadomości na temat szkodliwości, jakie niesie za sobą palenie tytoniu oraz wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Napisała:Ewa Wawrzyniak 

 

                                                                    Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze Wokół Nas

Skip to content