Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu w grupie Kotków

Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu w grupie Kotków

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. W grupie Kotków odbyła się prelekcja na temat wzbogacenia wiedzy na temat Autyzmu. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Takie akcje  przyczyniają się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Napisała: Weronika Olejnik

Skip to content