Z Kicią Kocią, maluchy zamieniają się w Zuchy

Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. ,, Z Kicią Kocią, maluchy zamieniają się w Zuchy”

Grupy 3 latków Kotki oraz Żabki, przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego mającego na celu lepszą adaptację dzieci:

1. Cel projektu

 Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych

poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie

potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:

– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,

– wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw oraz zachowań,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,

– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,

– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,

– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,

– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,

– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,

– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,

– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych oraz opiekuńczych

– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

Skip to content