KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA ŻARY W SPRAWIE DYZURÓW LETNICH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA ŻARY W SPRAWIE DYZURÓW LETNICH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

W okresie letnim dyżur na terenie miasta Żary pełnić będą następujące  przedszkola:

Miesiąc   Przedszkole Adres  
  Lipiec 2023 r.Miejskie Przedszkole Nr 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Parkowa 10
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Fundacji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocyul. 11 Listopada 22    
    Sierpień 2023r.      Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana      Brzechwy  ul. 1 Maja 3a
Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Bajkaul. Okrzei 15

Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?

Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy złożyć do dnia 16 czerwca 2023 r.

Pierwszeństwo przyjęć  mają dzieci rodziców pracujących. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur w innym terminie, w miary wolnych miejsc.

Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?

Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.

  Gdzie złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?

Wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy złożyć do jednego wybranego w danym miesiącu przedszkola dyżurującego!

Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?

Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy programowej (do 5 godzin dziennie). Za każdy godziny opieki ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 zloty. Oplata za pobyt dziecka nie uwzględnia wyżywienia.

Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?

Opłaty należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:

do 23.06.2023 r. – w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,

do 10.07.2023 r. – w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.

Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub  o wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  są zwolnione z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Skip to content